تکمیلی شناخت این تجارت

فیلم های تکمیلی برای شناخت این تجارت:


چهار ربع نقدینگی
(مشاهده)
ظهور کارآفرینان (مشاهده)
شناخت فروش مستقیم از زبان تیم سلز (مشاهده)
رویاهای خود را زندگی کن (مشاهده)
معرفی باشگاه استیلا (مشاهده)
پیام پت پترینی برای باشگاه استیلا (مشاهده)
تفاوت فروش مستقیم چند سطحی و دسیسه های هرمی (مشاهده)
سوالات رایج (مشاهده)

 

تکمیلی فروش

فیلم های تکمیلی برای آموزش فروش:

مصرف شخصی (مشاهده)
حل کردن بهانه ها (مشاهده)
چرا این محصولات؟ (مشاهده)
طب سنتی و مزاج شناسی (مشاهده)
معرفی کارخانه نیوشا (مشاهده)
آموزش فروش برایان تریسی (مشاهده)
مصاحبه با مدیرعامل نیوشا (قسمت اول (مشاهده)
مصاحبه با مدیرعامل نیوشا (قسمت دوم (مشاهده)
مصاحبه با مدیرعامل نیوشا (قسمت سوم (مشاهده)
استقلال در کسب و کار (مشاهده)
آموزش مشاوره مهدی داستان پور (مشاهده)
آموزش مذاکره مجازی حامد فتحی (مشاهده)
آموزش مذاکره تلفنی علی جوانی (مشاهده)

تکمیلی شبکه سازی

فیلم های تکمیلی آموزش شبکه سازی:

 

معرفی کسب و کار (مشاهده)
معرفی کسب و کار – همایش (مشاهده)

 

تکمیلی رشد شخصی

فیلم های تکمیلی رشد شخصی:

 

اولویت بندی (مشاهده)
نحوه ی استفاده از دفترچه برنامه ریزی (مشاهده)
تعهد شخصی (مشاهده)
دانش مالی (مشاهده)
سینرژی: شهامت و حفاظت (مشاهده)
زندگی نامه مری کی اش (مشاهده)
بررسی روال کاری و تحلیل عملکرد (مشاهده)