ماریا یک مهاجر برزیلی فقیر با آرزوهای بزرگ بود و اولین عضو خانواده محسوب میشد که از دانشگاه ماساچوست لیسانس گرفت. 20 سال موفق را در بخش منابع انسانی کار کرد و در سال 2008 به خاطر فشار اقتصادی، خانواده ماریا مجبور شد نقل مکان کند به آریزونا و ماریا هم دنبال کاری با انعطاف پذیری بالاتر از نظر زمانی و مکانی می گشت. اینطوری بود که با بازاریابی شبکه ای آشنا شد. فقط در عرض 5 سال، تیم او بیش از 9 میلیون دلار از فروش محصولاتش درآمد داشت و 36 هزار نفر در تیمش کار می کردند و این تعداد هر روز، بیشتر می شد.

صبح جادویی و برنامه ی روزانه ی ماریا به این ترتیب است:

– قبل از این که چشمانم را باز کنم دعا می کنم و از خدا بخاطر یک روز شگفت انگیز دیگر و به خاطر نعمت هایی که به من و خانواده ام داده، سپاسگذاری می کنم و از او می خواهم راهنمایی ام کند و به گروهم یاری برساند. صبحانه درست می کنم و خانواده ام را با خوشحالی راهی می کنم. نگاهی می اندازم به نامه ها، ایمیل ها و برنامه هایم تا چیزی از قلم نیفتد.

– 45 دقیقه تا 1 ساعت نرمش می کنم، می دوم یا با مربی خصوصی ام تمرین می کنم. دوباره قرارهای ملاقات آن روز را چک می کنم، همیشه تقویمم همراهم است. همه چیز را برنامه ریزی می کنم تا بتوانم تعادل زندگی را حفظ کنم. “نه” گفتن به مردم سخت است، ولی اگر برنامه ریزی نداشته باشی، نمی توانی این کار را بکنی.

– حداقل 20 دقیقه به فایل های صوتی سخنرانی ها درباره ی پیشرفت شخصی در بازاریابی شبکه ای گوش می کنم. حداقل روزی 30 دقیقه مطالب انگیزشی می خوانم تا مغز و قلبم تغذیه شوند. یک کار نیک برای یک نفر می کنم و به یک نفر سودی می رسانم.