به نام خدا

حاشیه امن شما کجاست؟
اکثر ما زندگیمان شبیه به زندگی کردن در ساحل امن یک جزیره ست. البته با کیفیت های متفاوت.
بعضی در ساحل جزیره خود امکانات بیشتری داریم و بعضی امکانات کمتر.
این ساحل به کمک امکاناتش در ذهن ما شرایطی را فراهم کرده که می توانیم با یک امنیت نسبی زندگی کنیم. یک کار مشخص، هزینه های مشخص و درآمد مشخص.
شاید گاها تنی هم به آب بزنیم اما خیالمان راحت است که دوباره به ساحل برمی گردیم و به امنیت می رسیم.
این اولین ساحل امنی نیست که ما در آن زندگی کرده ایم. همه ی ما ده ها و صدها ساحل را پشت سر گذاشته ایم تا امروز به چنین ساحلی رسیده ایم.
اولین ساحل زندگی ما آغوش گرم خانواده بوده است. جایی که آن را با دنیا عوض نمی کردیم. ساحل مدرسه، ساحل دانشگاه و … .
ساحل به ساحل جلو آمده ایم.
روزی در ساحل مجردی و چند سال بعد در ساحل متاهلی. روزی در ساحل یک شغل خوب و سال بعد در ساحل یک شغل مطمئن تر و پردرآمدتر.
همیشه برای اینکه از ساحلی به ساحل دیگر برویم، با دریایی از چالش ها روبرو بودیم. دریاهایی ناشناخته برای ساحل هایی بهتر. دریاهایی با چالش ترس ها، نگرانی ها، نشدن ها و ناامیدی ها.
اما زمانی که ساحل زندگیمان تکراری و خسته کننده می شد و مشتاق رفتن به ساحلی جذابتر می شدیم، دلمان را به دریای چالش ها می زدیم و آنقدر شنا می کردیم تا به ساحلی جدیدتر و بهتر برسیم.
و اما امروز هم به یک ساحل رسیده ایم. با مختصات مشخص. چه چیزهایی به زندگی و کارما امنیت داده است؟
آیا در تجارت بازاریابی شبکه ای خود به حاشیه های امنی رسیده اید، که به شما احساس اطمینان می دهد؟ حاشیه های امنی مثل:
• حامیان توانمندی که همیشه روی آن ها حساب می کنید؟
• مشتریانی که در حال حاضر از شما محصول خرید می کنند؟
• چند نفری که به سازمان شما ملحق شده اند؟
• درآمد نسبتا خوبی که بدست آورده اید؟
• رنکی که کسب کرده اید؟
• اولین ماشینی که از این تجارت خریده اید؟
• و مهارت های اولیه ای که در بازاریابی شبکه ای بدست آورده اید؟
آیا این هابه تجارت شما امنیت داده آنقدر که مانع رفتن شما به ساحلی بهتر شود؟
امنیتی که باعث شده نتوانید دل به دریا بزنید برای نتایج بزرگتر؟
امنیتی که به شما اجازه می دهد بی خیال باشید؟
امنیتی که اشتیاقتان را برای استفاده از فرصت های جدید تر از بین می برد؟
اگر روی امنیت این ها حساب کرده اید بدانید که هیچ امنیتی همیشگی نیست. مخصوصا در تجارت، و مخصوصا در بازاریابی شبکه ای.
همیشه تهدید ناامنی وجود دارد. چه بسیار بوده اند ساحل هایی که فکر می کردیم همیشگی هستند اما امروز زیر فرسنگ ها آب فرو رفته اند. همیشه تهدید از دست دادن وجود دارد.
ساحل امنی که در آن هستید خوب است! زیرا شاید زمانی هدفتان بوده است.
اما باید یاد بگیریم که ماندن در یک ساحل به سرعت جذابیتش را از دست می دهد و به سرعت متوجه می شوید که در حال از دست دادن سواحلی بهتر هستید. زیرا همیشه ساحل خوب، مانع رسیدن به ساحل ایده آل است.
آیا ساحلی که امروز در آن امنیت دارید، ساحل ایده آل شماست؟ آیا به تمامی هدف هایتان رسیده اید؟
اگر جواب شما خیر است، پس به خودتان اجازه ندهید متوقف شوید، نباید امنیتی که امروز دارید، فریبتان دهد. نباید سرگرم ساحل امروز خود شوید.
افرادی که امروز در بهترین موقعیت ها در بازاریابی شبکه ای هستند، و برای شما از تجربیاتشان صحبت می کنند، شک نداشته باشید که شبیه به شما، حاشیه های امنی داشته اند که می توانستند در آن بمانند و اسیرش شوند، اما مطمئن باشید که اگه امروز در این نقطه قرار دارند به خاطر ترک کردن آن حاشیه های امنشان بوده است.
شما هم باید از حاشیه امنتان خارج شوید. باید ذهنتان را مستقل کنید از هر امنیتی که به آن وابسته است،
• از حامیانتان حمایت بخواهید، اما به امنیت بودنشان دل خوش نکنید.
• مشتریانی که ساخته اید را پیگیری کنید، اما به سراغ مشتریان بعدی بروید.
• چند نفری که به تیم تان ملحق شده اند را حمایت کنید، اما دست از ورودی گرفتن برندارید.
• درآمدی که بدست آورده اید را قدر بدانید، اما درآمد های بالاتر را هدف بگیرید.
• رنکی که کسب کرده اید عالی ست، اما رنک های بعدی منتظر شماست.
• ماشینتان خوب است، اما ماشین های بهتری هم می خواستید.
• مهارت هایی که مسلط شده اید خوب است، اما می توانید هزاران مرتبه حرفه ای تر از امروزتان باشید.
• مدال ها و تقدیرنامه هایی را که گرفته اید، فراموش کنید و برای مدال های بعدی بجنگید.

مطمئن باشید روزی پشت سرتان را که نگاه می کنید، افتخار خواهید کرد به چالش هایی که پشت سر گذاشته اید و تجربیات و نتایجی که کسب کرده اید.
امنیت یک افسانه است مخصوصا در بازاریابی شبکه ای
ساحل بعدی هدف هایتان را مشخص کنید و با امکانات ساحل امروزتان قایقی بسازید برای رفتن به آن ساحل و دوباره دل را به دریا بزنید.